Gwarancja

Firma LAPKOP Jarosław Kopek udziela gwarancji na sprzedawane części/podzespoły. Czas trwania gwarancji ujęty jest na dołączonej karcie gwarancyjnej. Zazwyczaj jest to:

  • 7 dni - na płyty główne i karty graficzne montowane poza naszą firmą,
  • 1-miesiąc - na układy BGA, SMD montowane poza naszą firmą, a także na laptopy używane,
  • 3-miesiące - na układy oraz płyty główne zakupione i montowane w naszej firmie,
  • 12-miesięcy - na pozostałe nowe części i urządzenia

Reklamacje staramy się rozpatrywać priorytetowo, zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych, jednak zastrzegamy sobie prawo do dłuższej analizy dostarczonego sprzętu. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji może wynosić 28 dni roboczych, liczonych od daty dostarczenia sprzętu do punktu naprawczego.

Reklamowany sprzęt należy dostarczyć na własny koszt ul. Jana Kochanowskiego 12R, 31-127, Krakowie. W przypadku wysyłki Pocztą lub kurierem sprzęt należy odpowiednio zabezpieczyć, najlepiej używając oryginalnego, firmowego opakowania.

Tuba jest elementem zużywającym się podczas pracy, wymianie gwarancyjnej podlegają tuby laserowe które w okresie gwarancji odnotowały spadek mocy od wartości nominalnej przekraczający 30%.

 

Do uznania gwarancji układów BGA wymagane jest dostarczenie płyty z wlutowanym chipem do punktu przyjęć w Krakowie. Jeśli chip jest poprawnie wpalony, a płyta nie działa z powodu wadliwego układu, zostanie wlutowany chip wolny od wad , bądź w przypadku braku układu na magazynie zwrot kosztów układu.

Reklamujący traci gwarancję w przypadku:

  1. Użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem

  2. Uszkodzenia plomb gwarancyjnych (w tym w szczególności zbrązowienia specjalnych stickerów na układach, wrażliwych na zbyt wysokie temperatury)

  3. Uszkodzeń mechanicznych (w tym zwłaszcza uszkodzeń termicznych układów w postaci wybrzuszeń laminatu, wykruszeń laminatu pęknięć itp.)

 

Układy BGA przed wlutowaniem w płytę, należy wygrzać przez 12h w temperaturze 125°C +/-0,5°C

 


 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub przechowywania. Do gwarancji potrzebna jest Karta gwarancyjna dołączana do sprzedawanego towaru.
 
Karta gwarancyjna jest nieważna w przypadku braku daty zakupu, pieczątki firmy, lub podpisu pracownika firmy Lapkop, bądź Klienta. Karta gwarancyjna traci ważność w przypadku dokonywania na niej zmian przez nieautoryzowane osoby.

back to top